December 2022

สล็อตฟรีเครดิต อียูยุติเฝ้าระวังงบประมาณกรีซ ยุติวิกฤตหนี้

สล็อตฟรีเครดิต คณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่ากรีซได้ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้รับความไว้วางใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นการยุติวิกฤตหนี้อย่างเป็นทางการที่เริ่มขึ้นในปี 2010 และนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างเอเธนส์และเจ้าหนี้ยุโรป นโยบายรัดเข็มขัดของกรีซโดยเจ้าหนี้ยุโรปทำให้เกิดการประท้วงอย่างกว้างขวางคณะกรรมาธิการยุโรปประกาศเมื่อวันพุธว่าจะหยุดการติดตามงบประมาณของรัฐบาลกรีกความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นการสิ้นสุดวิกฤตหนี้ของกรีซซึ่งเริ่มต้นในปี 2010 และถึงจุดหนึ่งที่ขู่ว่ากรีซจะขับออกจากยูโรโซนจบ ‘บทยาก’ สำหรับกรีซคณะกรรมาธิการกล่าวว่ากรีซได้ “ปฏิบัติตามพันธกรณีตามนโยบายจำนวนมาก”...

Continue reading...